Dokumenty

Faktúry 2024

ACC03P29-Klimatická gramotnosť

 • Klimatická gramotnosť - prezentácia

  Stiahnuť

 • ACC03P29 - Prezentácia Klimatická gramotnosť

  Stiahnuť

 • ACC03P29 - Pracovné listy Klimatická gramotnosť

  Stiahnuť

ACC03P29 - Climate literacy

 • ACC03P29 - Presentation Climate literacy

  Stiahnuť

 • ACC03P29 Climate literacy presentation

  Stiahnuť

 • ACC03P29 - Worksheets Climate Literacy

  Stiahnuť

2% 2024

Výzva na predkladanie ponúk ClimaEdu showroom ACC03P29

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Stiahnuť

 • Rozpočet ClimaEdu showroom - výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody

  Stiahnuť

 • ClimaEdu showroom vizualizácia

  Stiahnuť

 • ZMLUVA O DIELO

  Stiahnuť

Faktúry 2023

Faktúry 2022

Faktúry 2021

Faktúry 2020

Faktúry 2019

Faktúry 2018

Dokumenty školy šk. rok 2023/2024

Vzdelávanie realizované v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. Storočie, Reforma 2 – Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

 • Vzdelávanie realizované v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. Storočie, Reforma 2 – Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

  Stiahnuť

Objednávky - Ekocentrum v škole

 • Objednávky EKOCENTRUM V ŠKOLE E4525

  Stiahnuť

2% z dane 2023

ClimaEdu Centrum ACC03P29

 • Rozpočet KlimaEdu showroom

  Stiahnuť

 • Vizualizácia KlimaEdu showroom

  Stiahnuť

 • Výzva ZŠ s MŠ M. Hella KlimaEdu showroom

  Stiahnuť

 • Partnerská dohoda - ZŠ s MŠ M.Hella & Vardo

  Stiahnuť

SAVE WETLANDS TOGETHER

 • Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prieskum trhu)

  Stiahnuť

 • Výkaz výmer

  Stiahnuť

 • Dodatok č.1 k zmluve o dielo Rekonštrukcia učebne

  Stiahnuť

 • Zmluva o dielo Rekonštrukcia učebne

  Stiahnuť

DOKUMENTY 2022/2023

Dodatok erasmus

Zmluva ERASMUS 2020-1-SK01-KA229-078316_1

 • Zmluva o poskytnutí grantu č.2020-1-SK01-KA229-078316_1 Erasmus+

  Stiahnuť

2 %

Prírodovedná gramotnosť v ZŠ - vybavenie

Zmluvy k projektom

 • PRIRODOVEDNA GRAMOTNOSŤ - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

  Stiahnuť

 • INKLUZIVNE VZDELAVANIE - monitorovacia správa

  Stiahnuť

 • ERASMUS+ Project KA 2020-1-SK01-KA229-078316_1

  Stiahnuť

 • PRIRODOVEDNA GRAMOTNOST - Zverejnená zmluva

  Stiahnuť

2% z daní OZ Rodičia a priatelia ZŠ M.Hella

 • 2% z daní OZ Rodičia a priatelia ZŠ M.Hella

  Stiahnuť

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

 • Čestné vyhlásenia a súhlas so spracovaním údajov

  Stiahnuť

Dni Maximiliána Hella

 • Faktúra APM Technik

  Stiahnuť

 • Zmluva o prenájme APM Technik

  Stiahnuť

 • Faktúra - online tlmočenie konferencie

  Stiahnuť

 • Preklad komentovanej prehliadky nočnej oblohy

  Stiahnuť

 • Faktúra za spracovanie filmu Po stopách Maximiliána Hella

  Stiahnuť

 • Faktúra za online prenos konferencie

  Stiahnuť

 • Faktúra - brožúrka Hellove hviezdy

  Stiahnuť

 • Faktúra - komentovaná prehliadka nočnej oblohy

  Stiahnuť

 • Faktúra Vimarida

  Stiahnuť

 • zmluva o umeleckom výkone

  Stiahnuť

Faktúry 2017

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

  Stiahnuť

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Stiahnuť

Školský poriadok 2020/2021

Prevádzkový poriadok školy 2020/2021

 • Prevádzkový poriadok školy 2020/2021

  Stiahnuť

Vyhlásenie o zdravotnom stave

 • Oboznámenie pre žiakov

  Stiahnuť

 • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

  Stiahnuť

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

  Stiahnuť

2% z daní

Žiadosť MŠ

Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

 • Prihláška 1.ročník ZŠ 2020/2021. docx

  Stiahnuť

 • Príhláška 1.ročník ZŠ 2020/202.pdf

  Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk

Školský poriadok

Dokumenty 2012 - 2011

Dokumenty 2013 - 2012

Dokumenty 2013 - 2014

Projekt: prispôsobovanie sa zmene klimy - prevencia povodní a sucha

Faktúry a dokumenty 2014

Dokumenty 2015

Faktúry 2016

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, 2018

Zmluvy a účtovné dokumenty 2017

Všeobecné dokumenty k organizácii práce a výuky pre školský rok 2018/2019

Zmluvy a účtovné dokumenty

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.