2 % z daní

Viac

Milí rodičia a zákonní zástupcovia,
vzhľadom na momentálnu situáciu budú žiaci 2. stupňa vzdelávaní dištančnou formou od pondelka 25.10.2020 do piatku 27.11.2020. Na našej škole bude toto vzdelávanie prebiehať cez aplikáciu ZOOM – ako sme už zvyknutí. Vzdelávanie je povinné a žiak sa vzdelávania musí aktívne zúčastňovať. Neprítomnosť Vášho dieťaťa ste povinní ospravedlniť u triedneho učiteľa v deň neúčasti dieťaťa na vyučovaní (cez EduPage alebo sms, telefonicky...)
O aktuálnom rozvrhu hodín Vás budeme informovať správou v EduPage.
Zároveň Vás touto cestou prosíme, aby ste dohliadli na to, že Vaše dieťa bude mať počas dištančného vzdelávania vytvorené vyhovujúce pracovné prostredie. To znamená, aby bolo dieťa vo vhodnom prostredí (nie v posteli) a aby malo pripravené všetky pomôcky, ktoré na vyučovanie potrebuje. (Ak by sa dieťa vzdelávalo napr. u starých rodičov, je potrebné zobrať si so sebou učebnice, zošity, rysovacie pomôcky a podobne.)

Prosíme všetkých návštevníkov nášho školského areálu (rodičov, žiakov, sprevádzajúce osoby), aby dodržiavali nariadenie RÚVZ SR o nosení rúšok (aj v exteriéri). Chránime sa tým navzájom!

Organizácia prvých školských dní

Viac

Rozhodnutie MŠVVaŠ

Viac

Informácie o upravenom výchovno–vzdelávacom procese:

• Škola bude v prevádzke každý pracovný deň v mesiaci jún v čase od 7:00 do 16:00 hod. • Vstup do budovy bude organizovaný cez každodenný ranný filter v čase od 7:00 do 8:00 hod. • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca o …

Viac

Aktivity so školským klubom

Viac

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.