Príspevky

KLIMAedu FESTIVAL 2023

Viac

Klimatická gramotnosť v praxi

Zámerom projektu bolo zakúpenie 3D modelu demonštrujúceho prvky správneho a nesprávneho postupu pri obhospodarovaní krajiny. 3D model bol prezentovaný žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 3D model budú žiaci naďalej využívať a prezentovať verejnosti v rámci, letných mesiacov. Cieľom projektu bolo začlene …

Viac

Zadanie zákazky na VO

Viac

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prieskum trhu)

Potrebné dokumenty k výzve nájdete na stránke základnej školy v sekcii dokumenty - projekty.

Viac

KlimaEdu Centrum / ClimaEdu Centre

The project KlimaEdu Centrum/ ClimaEdu Centre received a grant from Norway of €47,500 with co-financing €2,500. Project goal: Building demonstration areas with a collection pond, equipping the space with outdoor educational equipment, equipment for outdoor laboratory work, building a new pond, pla …

Viac

Moderné športovisko všetkým

Viac

Reprezentujeme uniformou

Naši žiaci reprezentovali školu na rôznych podujatiach na Slovensku a v zahraničí.

Viac

Dieťa v digitálnom svete

Ak sa pýtate, či môže byť internet škodlivý , odpovede dostanete v príručke : "Dieťa v digitálnom svete ."

Viac

Save Wetlands Together

Viac

Erasmus+ Change Yourself, Help Nature 2020-1-SK01-KA229-078316

Viac

Prihláška do základnej a materskej školy

Viac

Spolu múdrejší 3

Viac

Lunalón - model mesiaca

Svetelné znečistenie možno charakterizovať ako nadmerné, nesprávne smerované alebo rušivé umelé (zvyčajne vonkajšie) svetlo, ktoré predstavuje mnoho negatívnych následkov. Okrem plytvania energiou, ktoré má obrovské ekonomické a environmentálne dôsledky, negatívne vplýva na prirodzené cykly v prírode a má nepriazniv …

Viac

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV A POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II .

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte MPC: https://mpc-edu.sk

Viac

KLÍMAedu festival

Festivalu sa zúčastnilo spolu úžasných 95 fotografií a 8 videí. Súťažné diela neboli len práce žiakov zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Chorvátska, Česka a Poľska. Súčasťou festivalu ako sprievodného programu bola prehliadka súťažných prác, prehliadka areálu školy, sokoliarske vystúpenie a návšteva štôlne, ktorá zohrávala kľúčov …

Viac

Projekt ERASMUS+

Projekt s názvom HELP NATURE, CHANGE YOURSELF je zameraný na aktivity spojené s osvetou ohľadom klimatickej gramotnosti a aktivít, ktoré majú pomôcť priblížiť deťom problematiku klimatickej zmeny a naučiť ich nové možnosti vzdelávania a sebarealizácie.. Spolu v spolupráci škôl z Rumunska, Poľska a Českej republiky budem …

Viac

Konferencia s Názvom Dni Maximiliána Hella

mája 2020 ubehlo presne 350 rokov od narodenia katolíckeho kňaza, jezuitu, fyzika, matematika a astronóma Maximiliána Hella. Kto vlastne bol a čím sa preslávil Maximilián Hell ?Maximilián Hell sa narodil v Štiavnických Baniach ako tretí syn Matej Kornela Hella a Juliany Viktórie Staindlovej. Absolvoval gy …

Viac

Výtvarná súťaž - Hellove hviezdy

V súčasnosti prebieha hlasovanie na facebookovej stránky našej školy, kde aj Vy môžete ovplyvniť cenu diváka. Pozrite si albumy na Facebookovej stránke našej školy a zahlasujte za, podľa Vás, najkrajšie dielo/diela v každej kategórii. Víťaz diváckeho hlasovania bude zverejnený na online konferencii s názvom Dni Maximil …

Viac

2 % z daní

Viac

Festival detskej filmovej a fotografickej tvorby

Ide o súťažnú prehliadku filmových a fotografických diel mladých ľudí, ktorí sa zapojením do projektu bližšie oboznámia s problematikou klimatickej zmeny - čo ju spôsobuje, aké sú následky a aké máme riešenia. Chceme touto formou motivovať mladých ľudí k novým zmysluplným aktivitám v prírode, ale hlavne prostredníctvom súťaže …

Viac

Organizácia prvých školských dní

Zákonný zástupca žiaka je pre svoje dieťa povinný zabezpečiť: Dve rúška na každý deň, hygienické vreckovky. Vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy www.zakladnaskola.com/dokumenty alebo na stránke https://www.minedu.sk/zakladn

Viac

Rozhodnutie MŠVVaŠ

Viac

Informácie o upravenom výchovno–vzdelávacom procese:

• Škola bude v prevádzke každý pracovný deň v mesiaci jún v čase od 7:00 do 16:00 hod. • Vstup do budovy bude organizovaný cez každodenný ranný filter v čase od 7:00 do 8:00 hod. • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti, pri prvom nástupe žiaka do školy alebo pri každom preruše …

Viac

Aktivity so školským klubom

Viac

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 1. - 5. ročníka ZŠ

Viac

Tretie pierko do neba - Maximiliána Hell

Pri príležitosti 300. narodenia Maximiliána Hella mala byť práve v týchto dňoch uskutočnená konferencia v spolupráci s obcou Štiavnické Bane a Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. zameraná na pamiatku nášho významného rodáka. Kvôli súčasnej situácii sa ale táto konferencia musela presunúť …

Viac

Druhé pierko do neba - Mária Terézia

Naša žiačka 8. ročníka spracovala prácu pod vedením pána učiteľa Mgr. Pavla Blahu. Vypúšťame tak druhé pierko do neba...

Viac

1. pierko do neba

Dnes, 8.5.2020, uplynulo 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Naša žiačka 9. ročníka pod vedením pána učiteľa Mgr. Pavla Blahu spracovala prácu, ktorou si pripomíname víťazstvo nad fašizmom.

Viac

Aktivity ŠKD 11.5. - 14.5.

Viac

Aktivity ŠKD - prvý májový týždeň

Viac

Rozhodnutie riaditeľa ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach o hodnotení žiakov

Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste kontrolovali prácu Vašich detí z domu, ktorá prebieha online a elektronicky. Vás, milí žiaci, žiadam o zodpovedný prístup k povinnostiam. Prial by som si, aby sme nemuseli komisionálne skúšať. Budem rád, a vy určite tiež, keď všetci postúpia do vyššieho ročníka. S pozdravom Mgr. Pavel Michal …

Viac

Plán práce ŠKD 27.4. - 30.4.

Pondelok - 27.4. 2020 o 13:00 hod ŽIVÝ OBRÁZOK Pomôcky: farebný papier, nožnice, konáriky, tekuté lepidlo, nožnice, ceruzka Teší sa na Vás p. vychovávateľka Bvocová - ID 989 378 8540 Utorok - 28.4.2020 13:00 hod KVIETOK V KVETINÁČI Pomôcky: farebný papier, kartónový papier, špajľa, nožnice, lepidlo, ceruzka Tešia …

Viac

2 % z daní

Viac

PLÁN PRÁCE ŠKD (20.4. - 23.4.)

Pondelok – 20.4.2020 o 13:00 hod. ŽABKA (hra) Pomôcky: rolka z toaletného papiera, farebný papier – zelený a červený (alebo zelená a červená farba), lepidlo, nožnice, výkres, špagátik, gombík. Tešia sa na Vás p. vychovávateľky Bvocová a Kukučková ID 885 007 4785 Utorok – 21.4.2020 o 13:00 hod. JAZIERKO V PRÍRODE Pomôcky: …

Viac

DHZ Štiavnické Bane naplnil jazierka v areáli našej školy

Viac

Materská škola

Viac

Aktivity so školským klubom

AKTIVITY SO ŠKOLSKÝM KLUBOM Pondelok – 6. 4. 2020 o 13:00 hod. PAPIEROVÝ KOŠÍK Pomôcky: Krabička z vajec, farby, štetec, nožnice, ceruzka, prútik. Teší sa na Vás p. vychovávateľka Bvocová – ID 989 378 8540 Utorok – 7. 4. 2020 o 13:00 hod. VENČEK NA VEĽKÚ NOC Pomôcky: Výkres alebo kartón, farebný papier (ozdobný), lepidlo, s …

Viac

Žiadosť o prijatie do materskej školy na školský rok 2020/2021

Žiadosť o prijatie do materskej školy nájdete na odkaze: https://www.zakladnaskola.com/dokumenty Vyplnené žiadosti (scan/fotografiu) môžete posielať počas všetkých dní od 30.4. do 31.5. na e-mailovú adresu: pavel.michal@hotmail.com V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: Mgr. Pavel Michal - riaditeľ šk …

Viac

Výzdoba v triedach

Viac

Zápis do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

Elektronickú prihlášku nájdete na adrese: https://zsmhella.edupage.org/register/ V prípade, že máte problém s vyplnením elektronickej prihlášky, môžete si ju stiahnuť a scan/fotografiu vyplnenej prihlášky odoslať na e-mailové adresy: pavel.michal@hotmail.com alebo martina.smutna633@gmail.com . Odkaz pre stiahnu …

Viac

Opatrenia MŠVVŠ Slovenskej republiky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR rozhodol o opatreniach týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu. Školy ostanú zatvorené až do odvolania, pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9 , teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka. …

Viac

OZNÁMENIE

Viac

OZNAM O ZATVORENÍ ZŠ S MŠ

Viac

! Deň otvorených dverí 12.3.2020 ODLOŽENÝ !

Viac

Usmernenie MŠVV SR č.2 k šíreniu koronavírusu

Viac

Zápis do prvého ročníka 2020

Zápis sa uskutoční 1.4.2020 od 12:30 do 16:30

Viac

Deň otvorených dverí 2020

Rozvrh: 1. ročník Mgr. Renáta Hudáková - SJL a MAT, 2. ročník - Mgr. A. Pataky SJL, N. Gerhard ANJ, 3. ročník - Ing. Z. Vicianová a N. Gerhard, PRÍ Mgr. M. Abrahámová, 4. ročník - Mgr. M. Smutná SJL, Mgr. A. Matúšková MAT, 5. ročník - Mgr. J. Trubanová MAT, PaedDr. Ľ. Červenka INF, 6. ročník - Mgr. K. Furdáková SJL, Mgr. J. …

Viac

Napísali o nás

Jana Čavojská, 2019. PLUS 7dní : Hej, sokoly! Vtáky zázračným spôsobom zachránili slovenskú školu URL: https://pl

Viac

Pomoc detičkám v Keni

Viac

Návšteva ŠPÚ, zástupcov Národnej banky Slovenska, Krajskej Hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom a Kremnickej mincovne

Konferencia sa bude konať 13. - 14. mája 2020 v priestoroch kinosály obce Štiavnické Bane. Súčasťou konferencie budú prednášky odborníkov Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, astronómov z Nórska a Maďarska, jezuitov a zástupcov obce a školy v Štiavnických Baniach. Súčasťou konferencie b …

Viac

Výtvarná súťaž Hellove hviezdy

Projekt "Dni Maximiliána Hella" je spolufinancovaný z prostriedkov grantov EHP a Nórska, Banskobystrického samosprávneho kraja a Sokoliarskej skupiny sv. Bavona.

Viac

Prírodovedná gramotnosť v ZŠ

Viac

PIARGSKÉ JAZDECKÉ HRY

V areáli ZŠ s MŠ MAXIMILIÁNA HELLA ŠTIAVNICKÉ BANE 18. 5. 2019 od 10.00

Viac

Prírodovedná gramotnosť

Viac

Zápis do prvého ročníka

Viac

Školské výlety

Viac

Deň otvorených dverí

(streda) 13. marca 2019 od 8:00 do 10:30 hod.

Viac

FAŠIANGY

Viac

2% z daní pre OZ Rodičia a priatelia ZŠ M. Hella

Priatelia moji, ďakujeme za dôveru a opätovne Vás prosím o Vaše 2% z daní. Aj vďaka Vám je naša škola a škôlka úspešná. Za predchádzajúce obdobie sme z 2% podporili rekonštrukciu prezuvárne a výstavbu nového detského ishriska. Ďakujeme Pavel Michal PDF vyhlásenie 2% za rok 2018 nájdete v sekcií Dokumenty . OZ Rodičia a p …

Viac

Inkluzívne vzdelávanie

Viac

Aktivity ŠKD 18.- 21.5. 2020

Pozývame všetky deti prvého stupňa na tvorivé popoludnia so školským klubom vždy o 13:00 hod. Nech sa páči, tu je naša nová ponuka.

Viac

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.