POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV A POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II .

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II .

                  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

Národný významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.
Členovia inkluzívneho tímu:
• sociálni pedagógovia
• školskí špeciálni pedagógovia
• školskí psychológovia

Cieľom národných projektov je:
• implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
• vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
• zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte
MPC: https://mpc-edu.sk

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.