Informácie o upravenom výchovno–vzdelávacom procese:

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o obnovení vyučovania a na základe rozhodnutia obce Štiavnické Bane Vám oznamujem, že v ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach bude od 1. júna 2020 obnovené školské vyučovanie pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ.

• Škola bude v prevádzke každý pracovný deň v mesiaci jún v čase od 7:00 do 16:00 hod.
• Vstup do budovy bude organizovaný cez každodenný ranný filter v čase od 7:00 do 8:00 hod.
• Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti, pri prvom nástupe žiaka do školy alebo pri každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, odovzdá čestné vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, ktoré Vám bolo doručené poštou.
• Žiakovi bude každý deň odmeraná teplota a zabezpečená dezinfekcia rúk.
• Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška, balíček hygienických vreckoviek a vrecko na rúško.
• Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu:
o 1. a 2. ročník 4 hodiny denne
o 3. až 5. ročník 5 hodín denne
Konkrétne vyučovacie hodiny rozvrhu budú žiakom oznámené v škole, v prvý deň si pripravia žiaci 1. až 4. ročníka SJL, MAT a ČÍT,
žiaci 5. ročníka SJL, MAT a ANJ.
• Žiaci nosia rúška v spoločných vnútorných priestoroch. V svojej triede rúško nosiť nemusia.
• Prevádzka ŠKD bude do 16:00 hod.
• Ročníky 6. až 9. pokračujú v online vzdelávaní, ale v zmenenom čase: 1. hodina od 8:00
2. hodina od 9:00
• Žiaci 1. až 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ. Žiakom, ktorí budú mať záujem o desiatu, bude desiata zabezpečená.
• Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.
• Rodičov žiakov, ktorí využívajú odvoz školským minibusom, bude kontaktovať pán Bačík s konkrétnymi pokynmi k odvozu žiakov.
• Pri prevoze školským minibusom dieťa musí mať rúško a rukavice.

Prosíme rodičov, aby nezabudli:
• V prvý školský deň priniesť (alebo poslať do školy) čestné vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.
• Zabezpečiť dieťaťu dostatočný pitný režim na celý vyučovací deň.
• Zabezpečiť dieťaťu 2 rúška, balíček hygienických vreckoviek a vrecko na rúško.

V Štiavnických Baniach 27. 5. 2020 Mgr. Pavel Michal

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.