Organizácia prvých školských dní

Vážení rodičia, milí žiaci,
tešíme sa na vzájomné stretnutie 2.9. 2020. A aby naše stretnutie prebehlo v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s organizáciou prvých školských dní.

Zákonný zástupca žiaka je pre svoje dieťa povinný zabezpečiť:

 1. Dve rúška na každý deň, hygienické vreckovky.
 2. Vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy www.zakladnaskola.com/dokumenty alebo na stránke https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/ (Príloha 3 a 4)
  • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
  • Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ alebo MŠ. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ a MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia (príloha č. 5).
  • Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v priestoroch prváckej triedy s rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov.
  • V prvý školský deň (2.9.2020) ešte nebude zabezpečená strava a ŠKD. Žiaci budú v škole len nevyhnutný čas na podanie prvých informácií (približne do 9:00).
  • V prvý školský deň (2.9.2020) je potrebné zabezpečiť dovoz Vašich detí individuálne, nakoľko informácie o školskom autobuse Vám budú poskytnuté pánom školníkom pred budovou školy v čase od 8:00 do 9:00. Následne Vás bude pán školník v priebehu dňa kontaktovať telefonicky s aktuálnymi časmi odvozov Vašich detí do školy dňa 3.9.2020.
  • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
  • Podmienky vstupu do školy a infografika sú zverejnené na viditeľných miestach pri vstupe do budovy školy (nástenka a vstupné dvere).
  • Dodržiavať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško), v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
  • V čase do 14.09.2020 sa nebudú spájať skupiny žiakov z rôznych tried a podľa možností neorganizovať činnosť ŠKD v zberných skupinách.
  • Stravovanie žiakov ZŠ: Prvý stupeň sa bude stravovať v jedálni MŠ na prízemí budovy školy v čase od 11:30 – 1.A, 12:00 - 2.A, 12:30 – 3.A, 13:00 – 4.A.
  • Druhý stupeň sa bude stravovať v jedálni ZŠ v čase 11:30 – 5.A, 12:00 - 6.A, 12:30 – 7.A, 13:00 – 8.A, 13:30 – 9.A.

• Desiatu dostanú žiaci ZŠ aj MŠ vo svojej kmeňovej triede. Desiata sa bude vydávať až od 7.9.2020.
• Počas trvania špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku sa žiaci budú zdržiavať aj počas veľkej prestávky vo svojej kmeňovej triede.
• Ku krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1.10.2020 a podľa neho sa bude ďalej postupovať.
• V mesiaci september by mala prebehnúť škola v prírode, ale len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
• V období od 16.09.2020 sa bude postupovať podľa jednotlivých fáz semaforu vypracovaných pre školy MŠVVaŠ SR.
• Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky. Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.