Inkluzívne vzdelávanie - výsledky projektu

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa od septembra 2018 zapojila do projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja cez operačný program Ľudské zdroje v spolupráci MŠVVŠ SR.
Názov projeku: Inkluzívne vzdelávanie.
Kód projektu: 312011M346
Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Prostredníctvom tohto projektu boli vytvorené tri pracovné miesta, ktorými sú: školský špeciálny pedagóg a dve pracovné miesta na pozíciu asistent učiteľa.
Trvanie projektu: 9/2018 - 8/2021

Vďaka projektu boli doisahnuté tieto výsledky:
-Zvýšenie schopností a zručností detí a žiakov v oblasti učenia, komunikácie a sociálnych zručností.
-Zvýšenie účasti a zapojenia detí a žiakov do vzdelávacích aktivít.
-Zlepšenie kvality výučby prostredníctvom poskytovania prispôsobených prístupov a metód.
-Zlepšenie kompetencií detí a žiakov prostredníctvom vytvorenia podmienok na úspešnú integráciu do spoločnosti.
-Zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti a žiakov, bez ohľadu na sociálne, etnické, kultúrne alebo iné rozdiely.
-Vytvorenie podmienok na zvýšenie sebavedomia a samostatnosti detí a žiakov.
-Posilnenie vzťahov medzi školou a rodinou.
-Vytvorenie vhodných a príjemných prostredí pre vzdelávanie, ktoré umožňuje žiakom aby sa čo najviac zapájali do vzdelávacích aktivít.

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.